Verzameling persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met deze actievoorwaarden geef je www.winfestivaltickets.nl toestemming om je persoonsgegevens te verwerken. Het gaat hierbij om de volgende data: voornaam, achternaam & e-mailadres. Deze data zullen gebruikt worden om winnaars van een winactie te informeren.

Ook geef je toestemming voor het gebruik van deze data voor promotionele doeleinden, zoals het verzenden van een nieuwsbrief. Je data zal op geen enkele manier verstrekt worden aan derden. Enige uitzondering hierop zijn de data van de actiewinnaar(s), in sommige gevallen kan het nodig zijn om deze aan het betreffende festival waarvoor tickets zijn gewonnen te verstrekken in verband met personalisatie van tickets. Na een bewaartermijn van 24 maanden zullen de data volledig uit het systeem gewist worden.

Deelname actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op social media hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.
  1. Eenmalige deelname per persoon.
  2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 3. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 4. WinFestivalTickets.nl is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de WinFestivalTickets.nl nieuwsbrief.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen 3 dagen na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. WinFestivalTickets.nl is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.